17.-21.08.2020
SmartHR Akadēmija
Stratēģiskā personālvadība & analītika
17.08.2020
Personālvadības transformācija: no atbalsta funkcijas uz stratēģijas virzītājspēku
Antra Zālīte
Visma Enterprise SIA Valdes priekšsēdētāja
Darbnīcā aplūkosim, kādas ir jaunākās tendences stratēģiskajā personālvadībā pasaulē, un kā tās jau šodien ienāk Latvijas uzņēmumu ikdienā. Diskutēsim, kas nepieciešams, lai personāla vadītājs kļūtu par neaizvietojamu padomdevēju uzņēmuma valdei, vadītu pārmaiņu procesus un kļūtu par galveno dzinējspēku ambiciozu mērķu izvirzīšanā un sasniegšanā.
09.30-11.00
Personāla vadības dati un analītika stratēģisko lēmumu pieņemšanā
Einārs Garoza
Squalio datu pakalpojumu virziena vadītājs
Darbnīcā iegūstiet dziļāku izpratni par savu darbinieku labsajūtu, sniegumu un kopējo lomu stratēģiskajā vadībā, kā arī un uzlabojiet personāla vadības organizācijas un lēmumu pieņemšanas kvalitāti.

 • Pēc darbnīcas varēsiet noteikt HR analītikas vērtību, veicinot uz realitātes balstītu lēmumu pieņemšanu un cilvēkresursu ieguldījumu novērtēšanu;
 • sapratīsiet, kur atrodaties analītikas ceļojumā un kā ieviest tādu analītiku, lai atbalstītu tieši jūsu personāla vadības funkciju un organizāciju kopumā;
 • aprakstīt galvenos efektīvas HR analītikas ieviešanas posmus no analīzes jautājumu formulēšanas līdz analīzes rezultātu ziņošanai;
 • iegūsiet taustāmus piemērus tam, kā organizācijas ir veiksmīgi ieviesušas un izmanto HR analītiku.
11.15-12.45
Četri soļi līdz taisnīgam atalgojumam uzņēmumā
Anta Praņēviča
Member of the board/Survey team leader, Fontes Vadības Konsultācijas
Taisnīgs atalgojums ir izdevīgs gan darba devējam, gan darba ņēmējam. Šajā darbnīcā būs iespēja sagatavoties veikt sava uzņēmuma atalgojuma analīzi no četriem skatu punktiem – iekšējais taisnīgums, ārējais taisnīgums, individuālais taisnīgums un sociālais taisnīgums. Beigu beigās – izveidosim arī vadlīnijas, kā uzņēmumā runāt par atalgojumu – gan visiem kopā, gan individuāli ar katru darbinieku.
13:45-15:15
Kā aprēķināt uzņēmuma stratēģijai atbilstoša apdrošināšanas groza izmaksas? Un kādas ir iespējamās labumu alternatīvas un to izmaksas?
Līga Aizupiete
MBA, Marsh Personu risku nodaļas vadītāja
Darbinieku apdrošināšanas groza (veselības, nelaimes gad., dzīvības u.c. ) veidošana atbilstoši uzņēmuma stratēģijai - apdrošināšanas izmaksas un nodokļu ietekme uz tām. Kā arī alternatīvu darbinieku labumu iespējas un to izmaksas.

Veiksim arī praktiskus aprēķinus!
15.30-17.00
Piesaiste & atlase
18.08.2020
Pielietojamā improvizācija "soft skills" prasmju identificēšanai atlases procesā
Elīna Biseniece un Krišjānis Berķis
Pielietojamās improvizācijas treneri uzņēmumā "Runas Rāmis"
Līderība, sadarbība, spēja pieņemt lēmumus, stresa noturība, spēja strādāt dinamiskos un mainīgos apstākļos un radošums ir tās prasmes, kuras nereti atlases procesā varam novērtēt balstoties tikai uz kandidātu iepriekšējo pieredzi un pastāstītajiem piemēriem. Pielietojamā improvizācija ir Latvijā jauns veids, bet pasaulē jau pazīstams, kurš ļauj precīzi identificēt cik jaudīgas un atbilstošas ir šīs neizmērāmās kandidāta prasmes patiesībā.

Izmantojot īpaši atlasītas tehnikas no improvizācijas teātra treniņu pasaules un pielāgotas konkrētajai prasmei, tās ļauj precīzi ieraudzīt un identificēt katra kandidāta rīcību un prasmes izpausmi konkrētā situācijā. Darbnīcas laikā paši uz savas ādas izmēģināsim šīs tehnikas, lai redzētu kā tas strādā un graut lielāko ar šo saistīto mītu - prasmes var "notēlot".
09.30-11.00
Kas kopīgs mūsdienīgai pārdošanai ar mūsdienīgu rekrutēšanas mārketingu?
Matīss Kalāns
Jobilla vadītājs Baltijā un biznesa un personīgās izaugsmes treneris
Straujo pārmaiņu (globalizācijas un digitalizācijas) rezultātā mēs dzīvojam laikā, kad tieši darba meklētāji ir tie, kuri var brīvi izvēlēties, kur un kā strādāt. Ja kādreiz darba devēji bija tie, kuri "diktēja noteikumus", tad tagad "noteikumus diktē" tieši darba ņēmēji. Kā tas ietekmē rekrutēšanas procesu? Pavisam vienkārši - rekrutēšanas procesi ir kļuvuši līdzīgi pārdošanas procesiem. Šajā darbnīcā apskatīsim, kas ir pārdošanas jeb rekrutēšanas piltuve, kādi ir tās svarīgākie elementi, uz kādiem jautājumiem jāatbild, lai ieviestu efektīvu rekrutēšanas piltuvi savā uzņēmumā, kādus kanālus, rīkus un instrumentus ir nepieciešams integrēt un ieviets modernā rekrutēšanas procesā?
11.15-12.45
Digitalizējot klientu pieredzi, neaizmirsīsim par mūsu kandidāta pieredzi
Zane Čulkstēna
Stratēģiskās personāvadības un komunikāciju uzņēmuma "ERDA" dibinātāja un partnere
Lai gan šobrīd uzņēmumu fokuss uz darbinieku un talantu piesaisti ir samazinājies, ļoti drīz mēs atkal atgriezīsimies 2020.gada janvāra situācijā, kad talantu trūkums bija viens no lielākajiem uzņēmumu izaicinājumiem. Attapīgākie šo laiku izmanto, lai automatizētu un digitalizētu uzņēmumu piesaistes procesus, nepārtraukti paturot prātā kandidāta pieredzi.
13.45-15.15
Hedhantings 5.0 - integrēta pieeja veiksmīgai augstākā līmeņa kandidātu piesaistei.
Inga Bratena
MBA, "Better Boards" vadītāja, augstākā līmeņa vadītāju un valdes loceķļu atlase.
Mūsdienīgs hedhantings nav standartizējams un stingros rāmjos ieliekams process, ja runa iet par augstākā līmeņa profesionāļa atlasi. Pasīva kandidāta piesaiste šajā gadījumā ir sarežģīts, smalks un vienlaikus aizraujošs process, kurš galvenokārt balstās uz konsultanta prasmi mērķtiecīgi veidot kontaktus, pielietot analītiku un radošas taktikas. Ar ko Hedhantings 5.0 atšķiras no tradicionālās atlases? Kāpēc ir svarīgi uzkrāt sociālo kapitālu (kontaktus), attīstīt prasmi izmantot mūsdienīgus saziņas un analīzes rīkus, kā arī strādāt pie konsultanta personīgā zīmola? Kādos gadījumos headhunting nebūs īstā metode talantu piesaistei?
15.30-17.00
Iekšējā komunikācija & Iesaiste
19.08.2020
How games and gamification can increase engagement and communication
Tabatha Soltay
Founder at TabTalks. Game Changer, Facilitator, Speaker.
Games are fun. But games can also get serious. Children use them to play, but more than anything, they use them to learn. This fact remains true for adults, serious games are an important way for adults to learn; they create a safe space to foster empathy between players and build engagement across an organization.

This interactive 90-minute workshop will introduce people to the concept of serious games, the difference between serious games and gamification, how and when to use these tools to increase engagement.
09.30-11.00
Psiholoģiskā drošība: kā veicināt atklātu komunikāciju?
Ronalds Cinks
Organizational Psychologist at Psiholoģijas un KBT centrs Intellego
Psiholoģiskā drošība ir nozīmīgs efektīvas sadarbības priekšnoteikums darbā. Psiholoģiskā drošība prognozē atklātību, dalīšanos ar informāciju, augstāku radošumu, iesaisti un citus nozīmīgus iznākumus darba vidē. Līdz ar to ir svarīgi saprast, kā veicināt psiholoģisko drošību un, kas ir biežākie klupšanas akmeņi tās iedzīvināšanā.
11.15-12.45
Iekšējās komunikācijas darbnīca: praktiski un noderīgi
Kristīne Mennika
Bank Citadele korporatīvās komunikācijas vadītāja / LASAP valdes locekle
Šajā darbnīcā aplūkosim iekšējās komunikācijas galvenos pamatprincipus un izmantojamos rīkus, kā arī, ņemot vērā, ka visi esam ar savām unikālajām zināšanām, dalīsimies pieredzē – kā veidot efektīvu iekšējo komunikāciju ikdienā un ārkārtējās situācijas laikā.
13.45-15.15
Iekšējās komunikācijas kanālu daudzveidība – kā neapjukt un atrast īsto?
Ieva Zaumane
Systemic Change SIA valdes locekle / Iekšējās komunikācijas trenere
Kanāli ir iekšējās komunikācijas īstenošanas pamatu pamats, un tomēr arvien biežāk organizācijās un uzņēmumos aktualizējas jautājumi: Kā sasniegt darbiniekus? Kurus kanālus labāk izmantot? Vai ir alternatīvas intranetam? Šķietami lielais digitālo risinājumu piedāvājums ir samulsinājis ne vienu vien vadītāju. Šajā darbnīcā piedāvāšu skatījumu uz to, pēc kādiem principiem kanālus atlasīt, kādām situācijām un mērķiem konkrēti kanāli ir izmantojami. Būtiski faktori šajā stāstā būs saistīti ar darbiniekiem kā auditoriju vai ietekmes pušu grupu, viņu problēmjautājumiem un uzņēmuma iekšējās komunikācijas mērķiem. Darbnīcas laikā praktisku uzdevumu ceļā nonāksiet pie tiem kanālu veidiem, kas jūsu uzņēmumam ļaus sasniegt izvirzītos mērķus!
15:30-17:00
Izaugsme & mācības
20.08.2020
Klātienes mācību digitalizēšana.
Raivis Freimanis
INTEA izpilddirektors
- Kā viegli pārveidot lektoru prezentācijas materiālus par e-mācībām,

- Kā motivēt komandu, strādājot attālināti un kā saglabāt komandas produktivitāti.

- Kā veiksmīgi vadīt online mācības.
09.30-11.00
Mācības kā biznesa pamats un spēle
Anita Kehre
Legal Advisor at Printify
Mācīšanās, kas nekad nebeidzas, ir viens no Printify galvenajiem principiem. Tā kā mūsu starptautiskā komanda strauji aug, mēs patiesi ticam, ka kopā varam kļūt labāki. Tāpēc esam apņēmušies atbalstīt darbinieku profesionālo un personīgo izaugsmi, iekļaujot koplīgumā nosacījumu, ka ikvienam tiek piešķirts mācību budžets. Kā to mērķtiecīgi tērēt un iegūt vislabāko atdevi? Mācīšanās arī prasa laiku, un tikko esam uzsākuši eksperimentu - 13. augustā bija pirmā Printify Mācību diena, kuras mērķis ir dot darbiniekiem brīvu laiku no ikdienas pienākumiem, lai koncentrētos uz savu prasmju uzlabošanu un jaunu zināšanu iegūšanu.

Mēs uzskatām arī, ka zināšanu apguvei un mācīšanās procesam nav jābūt smagam. Tāpēc mēs Printify bieži izmantojam spēļošanas elementus. Arī semināra dalībniekiem būs iespēja piedalīties vienā no mūsu e-instruktāžām, izpildot testu.

Dalīsimies pieredzē kopīgi!
11.15-12.45
Talantu matrica: ieviest valsts uzņēmumā un izmantot darbinieku attīstībai
Edīte Kalniņa
VAS Valsts nekustamie īpašumi, Personāla vadības daļas vadītāja
Talantu un pēctecības plānošanas matrica ir būtisks rīks vadītājiem darbinieku novērtēšanai un attīstībai. Vairāk nekā 10 gadus to izmantoju praksē uzņēmumos, kuros strādāju. Latvijas valsts uzņēmumos šis rīks tiek maz lietots. 2020. gada laikā talantu vadības un pēctecības plānošanas procesu ieviešu VAS Valsts nekustamie īpašumi. Nodarbības laikā pastāstīšu par talantu matricu kā personāla vadītāju un vadītāju darba rīku un pamēģināsim to lietot praksē praktiskā uzdevumā.
13.45-15.15
Karjeras pārmaiņas kā iespēja
Mūsdienu mainīgajā darba vidē, arvien biežāk saskaramies ar situāciju, kad drošība un stabilitāte kā darba devēja piedāvājuma sastāvdaļa izzūd. Tā vietā nāk tādas prasības kā atvērtība pārmaiņām, elastība un spēja pielāgoties. Tai pat laikā stabilitāte un drošība ir viena no cilvēka pamatvajadzībām.

Meistarklasē apskatīsim, kā atbalstīt darbinieku darba zaudējumā un kā palīdzēt saskatīt jaunas iespējas. Tāpat arī runāsim par to, kā veidot organizācijas domāšanu, lai arī krīzes situācijā saglabātu uzņēmuma reputāciju.

15.30-17.00
Komanda & kultūra
21.08.2020
Kādēļ uzņēmumi veido savu kultūru un vērtības?
Liesma Rijniece
Digitālo transformāciju konsultante, SQUALIO
Tie uzņēmumi, kuri izmanto šos rīkus veiksmīgāk spēj sasniegt savus stratēģiskos mēŗkus, jo:
 • Darbinieki zin, kāda rīcība (vērtību izrādīšana) tiek sagaidīta no viņiem dažādās situācijās
 • Darbinieki ir pārliecināti, ka rīkojas saskaņā ar uzņēmuma noteiktām ekspektācijām
 • Darbinieki tiek novērtēti un prētmēti saskaņā ar uzņēmuma vērtībām
Un tas veicina darbinieku iesaisti, paagustina motivāciju, uzlabo produktivitāti.
BET.
Kā iedzivināt uzņēmuma vērtības un padarīt tās patiesi klātesošas, lai katrs kolēģis tās izjustu kā daļu no sava DNS? Un vai kultūru var izmērīt?

09.30-11.00
Autentiskas komandas cena
Gita Meldere
Lumina Learning Globālā Partnere Baltijā
Ko nozīmē katram komandas biedram būt zem vārda "komanda"? Un vai mēs padomājam, ko nozīmē katram cilvēkam individuāli būt komandā?

Iespējams, uzzinot, kādu cenu maksājam, mēs kļūtu apzinātāki lietojot vārdu komanda. Un patiesi lietotu to tur, kur tam ir ĪSTĀ vieta.
11.15-12.45
No kontroles uz spēju uzticēties – kādas pārmaiņas gaidāmas uzņēmumu kultūrā?
Pārsla Baško
Stratēģiskās personāvadības un komunikāciju uzņēmuma "ERDA" partnere
Pandēmija ir ienesusi pārmaiņas ne tikai biznesa modeļos, bet arī veidā, kā mēs strādājam. Tas veidojies ne tikai tāpēc, ka attālinātais darbs un Zoom-ēra kļuvusi par normu, bet arī tādēļ, ka katra darbinieka personīgās vērtības ir mainījušās. Tāpat arī strauji sācis atšķirties tas, kas ir būtisks vadītājiem un darbiniekiem. Un tas nozīmē, ka arī uzņēmumu vērtības un kultūra ir pakļautas būtiskām pārmaiņām.
13.45-15.15
Kā atpazīt uzticēšanās kultūru uzņēmumā un kā tā ietekmē kopējo rezultātu?
Valdis Vanags
Sense Of Team Valdes priekšsēdētājs, programmu direktors un treneris
Runājot par komandu kultūrām, bieži tiek runāts par komandas dalībnieku savstarpējo uzticēšanos, kā par vienu no galvenajiem nosacījumiem, lai komanda būtu veiksmīga. Kas īsti raksturo uzticēšanos, kā to veicināt un kā tā var vai nevar ietekmēt komandas kopējo rezultātu? Kopā iedziļināsimies jautājumos un meklēsim atbildes caur P. Lencini "The Five behaviors of a cohesive teams" redzējumu.
15.30-17.00
Iedvesmas darbnīca "Idejas Sēkla"
Dace Grante
Prieks Darbā projektu vadītāja
No mazas sēkliņas izaug liels koks, bet no koka vēlāk tiek radītas daudzas noderīgas lietas. Līdzīgi ir arī biznesā, tas sākas no mazas sēkliņas (t.i., labas idejas, iedvesmas), bet izaug un attīstās par varenu koku, smaga un enerģiska darba rezultātā.

Tādēļ akadēmijas noslēgumā ļausim ikvienam dalībniekam iesēt savu starta sēkliņu, ieliekot procesā labās domas, lai ļautu savam sapnim piepildīties un izaugt par lielu uzņēmumu, lieliem panākumiem.
17.15-18.00
Izvēlies atbilstošāko
*SmartHR semināru abonements iekļauj 1 dienas dalību SmartHR Akadēmijā.
Vienas dienas apmācības
€ 150 + PVN
 • Dalība vienā SmartHR akadēmijas dienā
 • Četras darbnīcas izvēlētajā akadēmijas dienā
 • Pusdienu pauze
 • Iespēja satikt darbnīcu vadītājus pēc lekcijas
Iegādāties
Trīs dienu apmācības
€ 400 + PVN
 • Dalība trīs SmartHR akadēmijas dienās
 • Četras darbnīcas izvēlētajās akadēmijas dienās
 • Pusdienu pauzes
 • Iespēja satikt darbnīcu vadītājus pēc lekcijas
11% atlaide
Iegādāties
Seminārs notiek:
Gudrā rajona JAUNĀ TEIKA
kopstrādes un eksperimentu telpās Teikums

Gustava Zemgala gatve 78,
Biroju ēkā AUSMA,
2. stāvā

+371 2017 2099

birojs@smarthr.lv